Úvod

Společnost IPP Invest Real, a.s., působí na českém realitním trhu již od roku 2006. Po všechny následující roky se specializovala a stále se specializuje na ty nejsložitější prodeje – prodeje nemovitostí pod časovým tlakem, prodeje nemovitostí zatížených exekucemi, zástavními právy, věcnými břemeny, hypotékami atd. Umí nemovitosti připravit k prodeji nejen po technické stránce (vyklizení, drobné opravy), ale umí i opatřit chybějící listiny (například průkaz energetické náročnosti), vyřešit převody odběru elektřiny, plynu atd. Samozřejmě také umí pro převod vlastnictví připravit veškeré potřebné smlouvy.

Samostatnou kapitolou je hledání optimální ceny prodávané (a pochopitelně i kupované) nemovitosti. V roce 2021 proto společnost IPP Invest Real, a.s., založila dceřinou společnost IPP dražby, s.r.o., která se specializuje právě na hledání ceny, která je optimální současně jak pro prodávajícího, tak i pro kupujícího. Tou společností jsme my. Cenu neurčuje znalec (i když znalecký posudek je samozřejmě k dispozici), ale „neviditelná ruka trhu“. Nestranná, neúplatná, nesmlouvavá. Opíráme se přitom o § 1771 Zákona č. 89/2012 Sb., v aktuálním znění (občanský zákoník).

Věc se má obvykle takto: Někdo chce co nejvýhodněji prodat nemovitost. My máme za úkol najít takového kupujícího, který za nemovitost zaplatí co nejvyšší částku. Jde tedy o dva úkoly najednou. To nejlépe zvládá elektronická dražba. Dražba nachází nejvyšší možnou cenu a současně nachází toho, kdo je připraven za danou nemovitost tuto cenu zaplatit. A protože je dražba elektronická, je dostupná všem zájemcům z celého světa, a tudíž cenu určuje skutečně celosvětová ruka trhu… V reálném životě ale půjde zpravidla „jen“ o zájemce z celé naší republiky.