Jak dražit

Pokud se chcete zúčastnit dražby nemovitosti v našem portále elektronických dražeb, postupujte následujícím způsobem:

  1. Vyberte si požadovanou nemovitost a klikněte na Detail nemovitosti.

  2. Zaregistrujte se

  3. Vytiskněte Rámcovou smlouvu, podepište jí s úředním ověřením podpisu a pošlete jí na naší adresu.

  4. Vyčkejte na vrácení námi potvrzené Rámcové smlouvy. Před tím obdržíte zprávu, že nám byla smlouva doručena a posíláme jí potvrzenou zpět.

  5. Uhraďte jistotu dle zaslaných instrukcí.

  6. Vyčkejte na zprávu o přijetí jistoty.

  7. V den dražby se přihlašte a postupujte podle instrukcí.

Berte prosíme na vědomí, že pro každou dražbu každé konkrétní nemovitosti musíte provést samostatnou registraci a podepsat samostatnou smlouvu.

Budete-li se tedy chtít zúčastnit dražeb několika nemovitostí, zaregistrujete se pokaždé zvlášť – při každé registraci Vám bude přiděleno unikátní číselné přihlašovací jméno a přihlášením tímto unikátním jménem budete moci vstoupit do dražby jen jedné předem vybrané nemovitosti.

Buďte bez obav, neprovádíme více dražeb souběžně ve stejný čas.