Výkon zástavního práva - Třípodlažní bývalá administrativní budova s podlahovou plochou cca 1800 m² s přilehlými pozemky.

Nemovitost vedená pod registračním číslem: 9999

Adresa:
Slabce 130, 270 41 Slabce, Česko

V rámci výkonu zástavního práva nabízíme v elektronické dražbě konané dne 15.3.2022 v 11.00 k prodeji budovu v obci Slabce, č.p. 130. Bližší informace o dražbě, podmínkách, registraci, prohlídkách, smlouvách, znalecký posudek ap., najdete na naší webové stránce, menu Dražby, inzerát Dům Slabce. Podrobné informace o nemovitosti naleznete ve znaleckém posudku na stejném místě, stejně jako veškeré další dokumenty k dražbě.
Popis nemovitosti: Objekt z roku cca 1955 sloužil jako administrativní budova s vlastní závodní jídelnou, kantýnou, mnoha kancelářemi a vlastní kotelnou. Objekt je určen k rekonstrukci a je vhodný pro bytové jednotky, kanceláře, výrobní prostory nebo jako ubytovna. Budova má 3 patra, je celá podsklepená a má podkroví. Vnitřní uspořádání je na každém patře formou centrální chodby s jednotlivými místnostmi do stran. Předmětem dražby jsou i rozsáhlé pozemky přiléhající k budově, na nichž je možno vybudovat např. parkoviště. Budova je dlouhodobě nevyužívaná, nemá topení. Stavebně-technický stav je však bez větších závad. Vlastník má zpracovaný projekt na zřízení ubytovny. Městys Slabce leží v okrese Rakovník na okraji CHKO Křivoklátsko. Vzdálenosti: Praha 50 km, Rakovník 15 km.

Na nemovitosti je zástavní právo smluvní, viz část C aktuálního LV - uvedené omezení vlastnických práv bude prodejem zrušeno (nový majitel nabyde nemovitost bez omezení vlastnických práv).

V případě, že z důvodů na straně původního vlastníka nebude předání možné, nebude prodávající strana vázána povinností předat nemovitost kupující straně, ani nebude realizovat fyzické předání nemovitosti.

Pro další informace čtěte dokumenty zveřejněné u toho inzerátu o dražbě.

Upozornění: Prohlídky nemovitosti nejsou realizovány. Obhlídka nemovitosti je možná individuálně, v případě zájmu nás kontaktujte na tel. 608384263.


Datum dražby:
15.03. 2022, 11:00:00

Odhadní cena:
4 560 000,- Kč

Vyvolávací cena:
3 900 000,- Kč

Minimální kupní cena:
3 650 000,- Kč

Jistota:
200 000,- Kč

Elektronická dražba

Pokud se chcete dražby zúčastnit, musíte se ke konkrétní dražbě nejprve zaregistrovat. Následně si budete moci stáhnout návrh smlouvy o účasti na dražbě. Smlouvu vytiskněte, podepište a zašlete nám poštou. Podepsanou smlouvu také můžete konvertovat na czech-pointu do elektronické podoby a odeslat do naší datové schránky.
1 Registrace k účasti na dražbě
2 Podpis rámcové smlouvy a její odeslání
3 Složení jistoty
4 Vstoupit do dražby

Informace o dražbě

Informace o nemovitosti

Identifikace nemovitosti z KÚ

files/ku_identifier_image/2075088880/Popis-nemovitosti.jpg

Výpis právních vad

Právní vady – viz část C aktuálního LV.

Stav nemovitosti – viz znalecký posudek.

Prohlídky nemovitosti nejsou realizovány. Obhlídka nemovitosti je možná individuálně, v případě zájmu nás kontaktujte na tel. 608384263.

V případě, že z důvodů na straně původního vlastníka nebude předání možné, nebude prodávající strana vázána povinností předat nemovitost kupující straně, ani nebude realizovat fyzické předání nemovitosti.

Termíny prohlídek

Prohlídky nemovitosti nejsou realizovány. Obhlídka nemovitosti je možná individuálně, v případě zájmu nás kontaktujte na tel. 608384263.

Soubory ke stažení