Výkon zástavního práva - Třípodlažní bývalá administrativní budova s podlahovou plochou cca 1800 m² s přilehlými pozemky.

Nemovitost vedená pod registračním číslem: 9999

Adresa:
Slabce 130, 270 41 Slabce, Česko

V rámci výkonu zástavního práva nabízíme v elektronické dražbě konané dne 15.3.2022 v 11.00 k prodeji budovu v obci Slabce, č.p. 130. Bližší informace o dražbě, podmínkách, registraci, prohlídkách, smlouvách, znalecký posudek ap., najdete na naší webové stránce, menu Dražby, inzerát Dům Slabce. Podrobné informace o nemovitosti naleznete ve znaleckém posudku na stejném místě, stejně jako veškeré další dokumenty k dražbě.
Popis nemovitosti: Objekt z roku cca 1955 sloužil jako administrativní budova s vlastní závodní jídelnou, kantýnou, mnoha kancelářemi a vlastní kotelnou. Objekt je určen k rekonstrukci a je vhodný pro bytové jednotky, kanceláře, výrobní prostory nebo jako ubytovna. Budova má 3 patra, je celá podsklepená a má podkroví. Vnitřní uspořádání je na každém patře formou centrální chodby s jednotlivými místnostmi do stran. Předmětem dražby jsou i rozsáhlé pozemky přiléhající k budově, na nichž je možno vybudovat např. parkoviště. Budova je dlouhodobě nevyužívaná, nemá topení. Stavebně-technický stav je však bez větších závad. Vlastník má zpracovaný projekt na zřízení ubytovny. Městys Slabce leží v okrese Rakovník na okraji CHKO Křivoklátsko. Vzdálenosti: Praha 50 km, Rakovník 15 km.

Na nemovitosti je zástavní právo smluvní, viz část C aktuálního LV - uvedené omezení vlastnických práv bude prodejem zrušeno (nový majitel nabyde nemovitost bez omezení vlastnických práv).

V případě, že z důvodů na straně původního vlastníka nebude předání možné, nebude prodávající strana vázána povinností předat nemovitost kupující straně, ani nebude realizovat fyzické předání nemovitosti.

Pro další informace čtěte dokumenty zveřejněné u toho inzerátu o dražbě.

Upozornění: Prohlídky nemovitosti nejsou realizovány. Obhlídka nemovitosti je možná individuálně, v případě zájmu nás kontaktujte na tel. 608384263.


Datum dražby:
15.03. 2022, 11:00:00
zrušeno

Odhadní cena:
4 560 000,- Kč

Vyvolávací cena:
3 900 000,- Kč

Minimální kupní cena:
3 650 000,- Kč

Jistota:
200 000,- Kč

Elektronická dražba

Dražba nemovitosti byla zrušena.