Dům Zhoř č.p. 65 s pozemkem

Nemovitost vedená pod registračním číslem: 1417

Adresa:
Zhoř č.p. 65

V rámci výkonu zástavního práva nabízíme k prodeji patrový rodinný dům s podlahovou plochou 172 m2 a s pozemkem s celkovou výměrou 952 m2. Nákup nemovitosti v rámci výkonu zástavního práva znamená, že nemovitost neprodává její majitel, ale zástavní věřitel. Majitel nemovitosti je smluvně zavázán k součinnosti při prodeji i při předání nemovitosti, ale prodávající zástavní věřitel i dražebník mají jen velmi omezené možnosti, jak tuto součinnost ovlivnit.

Popis nemovitosti: Bližší údaje viz znalecký posudek, hlavní informace o nemovitosti a pozemku viz strany 6 a 7. 

Na nemovitosti je zástavní právo smluvní, viz část C aktuálního LV - toto uvedené omezení vlastnických práv a s ním spojená omezení budou prodejem zrušena - POZOR - kromě Věcného břemena bytu a Věcného břemena užívání!

V případě, že z důvodů na straně původního vlastníka nebude předání možné, nebude prodávající strana vázána povinností předat nemovitost kupující straně, ani nebude realizovat fyzické předání nemovitosti.

Pro další informace čtěte dokumenty zveřejněné u toho inzerátu o dražbě.


Datum dražby:
13.06. 2023, 10:00:00
vydraženo

Odhadní cena:
1 800 000,- Kč

Vyvolávací cena:
1 990 000,- Kč

Minimální kupní cena:
1 440 000,- Kč

Jistota:
200 000,- Kč

Elektronická dražba

Tato nemovitost byla vydražena dne 13.06.2023 za cenu 1 440 000,- Kč a již se nelze registrovat k její dražbě.