Stavební pozemky Rychnov nad Kněžnou

Nemovitost vedená pod registračním číslem: 1436

Adresa:
Parcelní čísla 783/18 a 783/21, katastrální území Dlouhá ves u Rychnova nad Kněžnou, obec Rychnov nad Kněžnou

V prodeji dražbou nabízíme stavební pozemky o celkové rozloze 1002 m2 - parcelní čísla 783/18 a 783/21, katastrální území Dlouhá ves u Rychnova nad Kněžnou, obec Rychnov nad Kněžnou, č. LV 590. Prodávající je insolvenční správkyně JUDr. Dagmar Mixová. Dražba proběhne dne 3.​6.​2024 v 10:00 - bližší informace o registraci, smlouvách, znalecký posudek ap., viz přiložené dokumenty. Stav nemovitosti – viz znalecký posudek. Prohlídky nemovitosti nejsou realizovány, pozemky jsou volně přístupné.


Datum dražby:
27.06. 2024, 10:00:00

Odhadní cena:
2 211 000,- Kč

Vyvolávací cena:
2 211 000,- Kč

Minimální kupní cena:
1 326 600,- Kč

Jistota:
150 000,- Kč

Elektronická dražba

Pokud se chcete dražby zúčastnit, musíte se ke konkrétní dražbě nejprve zaregistrovat. Následně si budete moci stáhnout návrh smlouvy o účasti na dražbě. Smlouvu vytiskněte, podepište a zašlete nám poštou. Podepsanou smlouvu také můžete konvertovat na czech-pointu do elektronické podoby a odeslat do naší datové schránky.
1 Registrace k účasti na dražbě
2 Podpis rámcové smlouvy a její odeslání
3 Složení jistoty
4 Vstoupit do dražby

Informace o nemovitosti

Identifikace nemovitosti z KÚ

files/ku_identifier_image/2075088882/Cihacek-Lukas-LV-2024-03-22.pdf

Výpis právních vad

Právní vady – viz část C aktuálního LV.

 

 

 

V případě, že z důvodů na straně původního vlastníka nebude předání možné, nebude prodávající strana vázána povinností předat nemovitost kupující straně, ani nebude realizovat fyzické předání nemovitosti.

Termíny prohlídek

Prohlídky nemovitosti nejsou realizovány, pozemky jsou volně přístupné.

Soubory ke stažení